Energievisie Foodvalley

dreamstime_xl_8429889vrijdag 15 juni 2018 11:27

Langzaam begint het door te dringen wat de gevolgen zijn van het Klimaatakkoord van Parijs. De gevolgen zijn een enorme transitie op het gebied van Energie. Voor Nederland betekent dat ruim 7 miljoen bestaande woningen afkoppelen van het gas en alle nieuw te bouwen woningen vanaf 1 juli 2018 niet meer voorzien van een gasaansluiting. Voor de bestaande woningvoorraad betekent dat vanaf heden per maand 20.000 woningen geschikt maken tot aan 2050 wanneer dit gereed moet zijn. Een operatie die zijn weerga niet kent en een enorme uitdaging betekent voor de bouwsector.

De Energievisie Regio Foodvalley geeft de huidige stand van zaken weer in de 8 gemeenten in de Foodvalley-regio. Wat hierbij opvalt is dat in de grotere gemeenten als Ede Veenendaal, Wageningen en Nijkerk al langer wordt nagedacht over de mogelijkheden en zijn er reeds diverse initiatieven uitgerold. In Ede bijvoorbeeld zijn er nu reeds ca 15.000 woonequivalenten aangesloten op het Warmtenet.

Kleine gemeenten als Scherpenzeel, Renswoude maar ook Barneveld en Rhenen hebben nog geen capaciteiten ingezet of kunnen inzetten. In de visie wordt daarom gepleit dan deze gemeenten zich aansluiten bij de andere groetere gemeenten. Draagvlak creëren voor een gezamenlijke benadering. Enerzijds om kennis en ervaringen te delen maar anderzijds ook om gezamenlijk een sterke lobby te ontwikkelen richting provincie en rijk.

In de Energievisie wordt het energieverbruik in de Foodvally-gemeenten, gevisualiseerd door aan te geven wat dit betekent voor bijvoorbeeld het hiervoor noodzakelijk aantal windmolens en pv-zonnevelden. Aantallen die van ongekende omvang zijn. 30 km windmolens met om de 500 meter een windmolen of pv-zonnevelden met een omvang zo groot als de gemeente Wageningen spreken absoluut tot de verbeelding.

Omdat de beslissing om, voor nieuwe woningen, geen gasaansluiting meer te gebruiken nog slecht enkele maanden geleden is genomen moesten producenten van warmtepompen hun productie opvoeren. Daarnaast kruipen technici uit de installatiewereld achter de tekentafel om andere systemen te ontwikkelingen.

Door de enorme vraag naar de warmtepompen komt de beschikbaarheid en daarmee ook de betaalbaarheid onder druk te staan.

Alternatieven als Biomassa, geothermie, of biovergisting zoals in de visie ook genoemd en reeds toegepast in de eerder genoemde Foodvalley gemeenten, rammelen nadrukkelijk aan de deur bij ontwikkelaars, gemeenten en corporaties om hun producten aan de man of vrouw te brengen.

We hebben het college erop gewezen dat dit dossier voortvarend moet worden opgepakt en er moeten snel keuzes worden gemaakt en worden bepaald wat voor Scherpenzeel de beste keus is. Ook Woonstede zal hier bij moeten worden betrokken.

De ChristenUnie is geen voorstander van pv-zonnevelden. Enerzijds omdat dit een enorme aanslag pleegt op de agrarische gronden en daarmee op de voedselproductie in deze regio en anderzijds omdat er nog een enorm potentieel aanwezig is in de vorm van hellende en platte daken. Daar kunnen nog heel wat pv-panelen worden aangebracht.

Labels

« Terug