Leden

Leden

Onze kiesvereniging heeft op dit moment circa 80 leden. Minimaal twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarvoor de leden worden uitgenodigd.
 
In februari / maart is er een ledenvergadering waarin de huishoudelijke zaken als verslag penningmeester en secretaris, kascommissie en het jaarverslag worden behandeld. Dan wordt ook vaak een spreker uitgenodigd voor een actueel thema.
 
In het najaar is er een openbare vergadering waar een (bekende) spreker wordt uitgenodigd die actuele en in het oog springende onderwerpen belicht.