Programmarekening 2017

Begrotingvrijdag 15 juni 2018 11:22

De programmarekening 2017 is eigenlijk de 'jaarrekening' van de gemeente. Hierin wordt financieel én inhoudelijk verantwoord wat er in het afgelopen jaar is gedaan. Financieel laat de programmarekening een mooi positief resultaat zien. Dat is fijn, want dat betekent dat de financiën van de gemeente op orde zijn. Voor een aantal projecten wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het beschikbare budget door te schuiven naar 2018. Het geld is in 2017 niet (volledig) gebruikt, omdat er minder aan die projecten is gedaan dan verwacht. Het gaat dan m.n. om de Centrumvisie, de Omgevingswet en de Energievisie. De ChristenUnie fractie vindt dit zorgelijk, omdat dit belangrijke zaken zijn waarbij de gemeente Scherpenzeel achter gaat lopen. De nieuwe coalitie en het nieuwe college moeten en zullen met deze thema's voortvarend aan de slag gaan. 

Labels

« Terug