Wout van de Kleut

Wout van de Kleut

W. (Wout) van de Kleut
Commissielid
 
Mijn naam is Wout van de Kleut en ik ben geboren in 1961. Ik wil me inzetten voor de lokale politiek omdat ik vanuit de maatschappelijke betrokkenheid op ons dorp graag een bijdrage wil leveren aan de besluitvorming over de inrichting van ons dorp. “Zoek het goede voor Scherpenzeel”, daar gaat het mij om. Hierbij is het de uitdaging om de vragen en opmerkingen die je van dorpsgenoten krijgt mee te nemen en/of mee te wegen bij de keuzes die moeten worden gemaakt. De ChristenUnie wil dat doen op een integere en transparante wijze waarbij zij oog heeft voor iedere inwoner. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een ontwikkelende aannemer. De kennis en ervaring die ik daar opdoe wil ik graag inzetten in de commissie grondgebied. Met name op het gebied van ruimtelijke ordening en woningbouw meen ik zo een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

Ik ben getrouwd en vader van vier kinderen. Wij zijn kerkelijk aangesloten bij de Hervormde gemeente, waar ik tevens zitting heb ik het college van kerkrentmeesters. De komende jaren wil ik mij onder andere inzetten voor een zorgvuldige invulling van de woningbouw en wil ik mij hardmaken voor het behoud van de leefbaarheid in ons dorp.