Aart van de Peut

Aart van de Peut

A. (Aart) van de Peut
Raadslid

Ik ben Aart van de Peut. Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet voor de inwoners van ons mooie dorp en wil dat de komende jaren opnieuw en met veel passie blijven doen. In het bijzonder voor onze ouderen, zij willen graag doorstromen naar een seniorenwoning, appartement of huis, waar zij verzekerd zijn van goede zorg. We moeten dus blijven bouwen, ook voor jongeren, die nu alleen maar een betaalbare starterswoning kunnen kopen.

De jeugd heeft de toekomst, maar we moeten hier meer in investeren. Lid zijn van een (sport) vereniging, scouting of muziekonderwijs geeft zin en draagt bij aan hun ontwikkeling. Dit wil ik graag stimuleren door te zorgen voor een plek waar dit kan en indien nodig zorgdragen voor ondersteuning vanuit de gemeente.

Onze 50 winkeliers dragen bij aan de levendigheid en leefbaarheid van ons mooie dorp. Ik wil dat we blijven investeren in een aantrekkelijk winkeldorp met regiofunctie. “Scherpenzeel, het winkeldorp in de Gelderse Vallei”. Ook onze kleine en middelgrote ondernemingen moeten de ruimte krijgen om hun (startende) bedrijf in Scherpenzeel te vestigen.

Waar regels zijn moet er ook gehandhaafd worden. Parkeren waar anderen er hinder van hebben, te snel rijden en je niet houden aan wat we in Scherpenzeel met elkaar afgesproken hebben om ons dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden, daar grijpen we in en maken duidelijk dat we dat niet tolereren. De BOA’s stappen veel meer op de fiets en gaan actief in gesprek met jong en oud om te horen wat er in Scherpenzeel speelt, goed gaat en beter moet.

Ik ben geboren en getogen in dit mooie dorp en Scherpenzeler in hart en nieren. Opgegroeid in “de bocht van Peut” (Barneveldsestraat), vlak bij het oude Valleivogelsveld in het enge bos. Ik woon samen met mijn vrouw Joke aan de Eikenlaan. We hebben 4 kinderen (soms druk en vaak gezellig). Mijn ouders leerden mij, dat je niet alleen voor je zelf leeft maar altijd klaar moet staan voor je medemens. Wat in de bijbel staat geeft richting aan mijn leven. God heeft onze mooie aarde geschapen. De aarde is niet van ons, wij mogen er op leven en moeten er goed voor zorgen. Daarom staat het woord duurzaam ook met nadruk in ons verkiezingsprogramma. Ik ben er niet om alleen de belangen van ChristenUnie stemmers te behartigen, maar wil dat doen voor alle inwoners van Scherpenzeel.